วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

Self - knowledge


"ความรู้" ระดับที่เป็นปัญญาของตนเอง สร้างด้วยประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จะทำให้พวกเขามีความรู้แบบ "กระจ่างในหัวใจ" รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก จะแก้ไขได้อย่างไร และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง ความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเอง Self - knowledge ซึ่งใครๆ ก็ไม่รู้มากเท่ากับตัวผู้เรียน ... "สุทัศน์ เอกา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น