วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังหญิง


กิจกรรม "ศิลปะบำบัด" ให้ผู้ต้องขังหญิง "โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย" ณ ทัณฑสถานหญิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

แนวความคิดของการเรียนการสอน "ศิลปะบำบัด" ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผมได้มุ่งเน้นไปที่ตัวของผู้ต้องขังเพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเอง เห็นคุณค่าและให้เกียรติตัวเอง สอดแทรกปรัชญาแนวความคิดของการใช้ชีวิต เพื่อที่ผู้ต้องขังจะได้มีความมั่นใจในการออกไปเผชิญกับโลกภายนอก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เป็นคนดี และไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก

เป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกๆ ท่านนะครับ คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำผิด ครูเองก็เคยทำผิด ... แต่เมื่อเราทำผิดแล้ว เรายอมรับผิดและพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เรานั้นหรือไม่ และทำอย่างไรเราจะไม่กลับไปทำความผิดเหล่านั้นอีก .... เป็นกำลังใจให้นะครับ 


kruchang @ 12 เมษายน 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น