วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

เริ่มต้นการ "วาดรูป" จากการ "เลียนแบบ"


เริ่มต้นการ "วาดรูป" จากการ "เลียนแบบ"

การ "เลียนแบบ" ในการวาดรูปอย่างมี "สติ" จะช่วยทำให้เราเรียนรู้และเริ่มต้นการวาดภาพอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถเลียนแบบได้ทั้งภาพที่วาดมาแล้ว, หุ่นนิ่ง หรือธรรมชาติรอบๆ ตัว

เทคนิคของการวาดภาพ "เลียนแบบ"นั้น เราต้องทำการเรียนรู้ ศึกษา และเข้าใจต้นแบบนั้นๆ อยู่เสมอ จนเมื่อเกิดการเรียนรู้ และฝึกฝนจนมีความชำนาญมากขึ้น ต่อไปก็จะสามารถวาดภาพโดยแทบไม่ต้องมีแบบเลย

และหากอยากจะเก่งมากยิ่งขึ้นก็ต้องทำการฝึกฝนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รูปแรกอาจจะยังไม่สวย แต่รูปที่ 10,000 ต้องสวยแน่นอนครับ

"ครูช้าง" @ 2015