วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

"วาดเส้น เล่นสี ปีที่ 10" กับ "ครูช้าง พงศ์ประนาฏต"


สมาร์ท อาร์ต รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป กับคอร์ส "วาดเส้น เล่นสี ปีที่ 10" กับ "ครูช้าง พงศ์ประนาฏต"
#เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์
เริ่มวันที่ 23 เม.ย.-11 พ.ค.61

#เนื้อหา : เรียนการวาดเส้น การร่างภาพแบบต่างๆ, การระบายสี, การสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย

#เวลาเรียน***
รอบเช้า : เวลา 10.00-12.00 น.
รอบบ่าย : เวลา 13.00-15.00 น
รอบเย็น : เวลา 15.00-17.00 น.

#พิเศษ***จับกลุ่มกันมาเรียน 4 คน จ่ายเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น // รับสมัครรอบละไม่เกิน 8 คน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียน

#อัตราค่าเรียน***
อายุ 4-6 ปี @ 1,800.-
อายุ 7-9 ปี @ 2,300.-
อายุ 10-12 ปี @ 2,800.-
อายุ 13 ปีขึ้นไป @ 3,300.-
###ราคานี้รวมอุปกรณ์แล้ว###

สมาร์ท อาร์ต 10 ปีแห่งการสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ใส่ใจ ในการเรียนรู้

#สนใจสมัครเรียน โทร 09 4297 9835 #ครูช้าง

สมาร์ท อาร์ต : เลขที่ 201-205 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
#รับสอนศิลปะช่วงปิดเทอมครั #รับสอนศิลปะ#smartartchiangmai #ศิลปะ #ศิลปะเด็ก #รับสอนวาดเส้น #รับสอนสีน้ำ #รับสอนออกแบบ #เชียงใหม่

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กราบ ขอขมา อโหสิกรรม


"กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม."

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี
ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต
คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
พร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า
จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี
ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว
ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด
ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน 
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป 

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
และครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า
จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล 
ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ 
เพราะความหลง เพราะความงมงาย  เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ขอจงโปรดยกโทษ ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ
อันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป
ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
ขอให้พ้นทุกข์ในเร็ววัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล จงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกินบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์
พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ
และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร 
ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล ขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน
ที่ผูกมัดตัวเอง และผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง
(หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบุญ ทาน บารมี)
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท
และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรม นายเวร
ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม
กราบ ขอขมา พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า

สาธุ สาธุ สาธุ

นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
15 พฤษภาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รับสอนศิลปะ, วาดเส้น


สมัครเลย ... เปิดสอนแล้ววันนี้!!! ที่ "สมาร์ท อาร์ต" เชียงใหม่
ในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,500 บาท ...
*** เรียนตอนเย็นเวลา 17.00 - 19.00 น.
*** ทุกวันอังคาร / พุธ / พฤหัสฯ
- ศิลปะสำหรับเด็ก : อายุ 4-10 ปี
- ศิลปะสำหรับเด็กโต : อายุ 11 ปีขึ้นไป
*** วาดเส้น / องค์ประกอบศิลป์ / ทฤษฎีสี / พื้นฐานการออกแบบ / สีน้ำ /ภาพเหมือนบุคคล / ภาพการ์ตูนล้อเลียน / การ์ตูนประกอบเรื่อง / ศิลปะเพื่อความสุขและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ
*** อัตราค่าเรียนต่อเดือน ***
อายุ 4-6 ปี เดือนแรกชำระ 1,500.- เดือนต่อไปชำระ 1,200.-
*** (รวมอุปกรณ์แล้ว) ***
อายุ 7-9 ปี เดือนแรกชำระ 2,000.- เดือนต่อไปชำระ 1,700.-
*** (รวมอุปกรณ์แล้ว) ***
อายุ 10-12 ปี เดือนแรกชำระ 2,500.- เดือนต่อไปชำระ 2,200.-
*** (รวมอุปกรณ์แล้ว) ***
อายุ 13 ปีขึ้นไป เดือนแรกชำระ 3,000.- เดือนต่อไปชำระ 2,700.-
*** (ไม่รวมอุปกรณ์) ***
*** ดำเนินการสอนโดย : "ครูช้าง" พงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล - ครูสอนศิลปะ, ศิลปิน, นักออกแบบอิสระ ที่มีประสบการณ์การทำงาน และสอนศิลปะมากว่า 20 ปี ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียน โทร. 091 505 5996 "ครูช้าง"
*** พิเศษ *** จับกลุ่มกันมาเรียน 5 คน จ่ายเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น และสำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี รับทันที สีไม้, สีออยล์ปาสเทล คนละ 1 ชุด /// สำหรับอายุ 11 ปีขึ้นไป รับทันที ดินสอ EE, ด้ามต่อดินสอ, กล่องดินสอ คนละ 1 ชุด
"สมาร์ท อาร์ต"
201-205 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ดอกหางนกยูงที่เขาใหญ่ โดย อ.นพศร ณ นครพนม

วันนี้ขอนำเสนอภาพ "ดอกหางนกยูงที่เขาใหญ่"
วาดโดย อ.นพศร ณ นครพนม
เทคนิคสีอะคลีลิคบนกระดาษ


ภาพถ่ายต้นฉบับร่างภาพเป็นโครงสร้างไว้คร่าวๆ ก่อนใส่สีโครงรวมๆ ตามตำแหน่งที่ต้องการตามขั้นตอนจากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดของภาพด้วยน้ำหนักของสี

ภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขอขอบคุณภาพวาดสวยๆ โดย อ.นพศร ณ นครพนม ที่อนุญาตให้มำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ภาพถนนดอกคูนที่ขอนแก่น โดย อ.นพศร ณ นครพนม

ภาพถนนดอกคูนที่ขอนแก่น ตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่ง ... สร้างสรรค์โดย อ.นพศร ณ นครพนม กับเทคนิคสีอะคลีลิค บนผ้าใบ ... ดูขั้นตอนการวาดได้เลยครับ


ภาพถ่ายต้นฉบับที่เพื่อนของอาจารย์ส่งมาให้ดูจากนั้นก็ร่างโครงรวมๆ บนผ้าใบ


เก็บรายละเอียดต่างๆ จนได้ตามความต้องการแล้วเป็นอันว่าภาพ "ถนนดอกคูนที่ขอนแก่น" เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ อ.นพศร  ณ  นครพนม  ที่อนุญาตให้ใช้ภาพเพื่อเป็นวิทยาทาน
20 เม.ย. 2560

พระบาละคณปติ (Bala Ganapati)พระบาละคณปติ (Bala Ganapati) "ผู้อันเป็นที่รักของเด็กๆ และทุกๆ คน" อวตารในภาคเด็ก ... นิยมบูชาในบ้านเรือน, โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีเด็กๆ

ที่พระพิฆเณศทรงมีเศียรเป็นช้าง... เนื่องจากเมื่อเจริญวัยเข้าถึงขั้นทำพิธีโสกันต์ (โกนจุก) แล้ว พระศิวะ พระบิดาได้มีบัญชาให้เชิญเทพเจ้าองค์ ต่างๆ มาร่วมพิธี โดยมีพระวิษณุเป็นผู้ทำพิธีโสกันต์ แต่เมื่อถึงเวลา พระวิษณุยังทรงบรรทมอยู่ ณ เกษียรสมุทร พระศิวะจึงมีบัญชาให้ตามพระวิษณุมาทำพิธี เมื่อพระวิษณุถูกปลุกให้ตื่นจากบรรทม ทรงพลั้งพระโอษฐ์ไปว่า "ไอ้ลูกหัวหาย ช่างกวนใจจริง" ด้วยวาจาสิทธิ์ของพระวิษณุนี้เอง ได้ทำให้ศีรษะของพระพิฆเณศหายไปทันที ท่ามกลางความตกใจของเหล่าทวยเทพ พระศิวะซึ่งเป็นเทพองค์เดียวที่สามารถทำให้พระพิฆเณศคืนชีพได้ จึงมีพระบัญชาให้พระวิษณุกรรมลงไปยังโลกมนุษย์ เพื่อหาหัวคนที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว โดยต้องเอาผุ้ที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก อันเป็นทิศของคนตาย มาต่อเป็นพระเศียรของพระพิฆเณศ ปรากฎว่ายังไม่มีผู้ใดถึงที่ตาย และพบเพียงแต่ช้างแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก จึงตัดหัวลูกช้างมาสวมให้พระพิฆเณศ พระพิฆเณศจึงมีเศียรเป็นช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

(ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

"ศิลปะ" ช่วยพัฒนาร่างกาย และการเจริญเติบโตของเด็กๆ


"ศิลปะ" ช่วยพัฒนาร่างกาย และการเจริญเติบโตของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ร่างกายกำลังมีพัฒนาการอย่างมาก การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กจะทำให้เด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวการพัฒนากล้ามเนื้อ โดยเฉพาะการใช้มือ นิ้ว สายตา สมอง และร่างกายในส่วนอื่นๆ ให้ทำงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้น

kruchang@2017

กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังหญิง


กิจกรรม "ศิลปะบำบัด" ให้ผู้ต้องขังหญิง "โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย" ณ ทัณฑสถานหญิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

แนวความคิดของการเรียนการสอน "ศิลปะบำบัด" ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ผมได้มุ่งเน้นไปที่ตัวของผู้ต้องขังเพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเอง เห็นคุณค่าและให้เกียรติตัวเอง สอดแทรกปรัชญาแนวความคิดของการใช้ชีวิต เพื่อที่ผู้ต้องขังจะได้มีความมั่นใจในการออกไปเผชิญกับโลกภายนอก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เป็นคนดี และไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก

เป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกๆ ท่านนะครับ คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำผิด ครูเองก็เคยทำผิด ... แต่เมื่อเราทำผิดแล้ว เรายอมรับผิดและพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เรานั้นหรือไม่ และทำอย่างไรเราจะไม่กลับไปทำความผิดเหล่านั้นอีก .... เป็นกำลังใจให้นะครับ 


kruchang @ 12 เมษายน 2559

Self - knowledge


"ความรู้" ระดับที่เป็นปัญญาของตนเอง สร้างด้วยประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จะทำให้พวกเขามีความรู้แบบ "กระจ่างในหัวใจ" รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก จะแก้ไขได้อย่างไร และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง ความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเอง Self - knowledge ซึ่งใครๆ ก็ไม่รู้มากเท่ากับตัวผู้เรียน ... "สุทัศน์ เอกา"

วิธีคิดในการสร้างผลงานศิลปะ


ได้มีโอกาสพบกับ "อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี" ท่านได้กล่าวคำพูดดีๆ ไว้ให้ผมฟังดังนี้ว่า ... "วิธีคิดในการสร้างผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของศิลปิน ที่ทำงานศิลปะให้มีคุณค่านั้น ... คือการทำงานเพื่อตอบสนองอารมณ์ของผู้คนและรับใช้สังคม ... ไม่ควรทำงานเพื่อตอบสนองตัญหาของตัวเอง ... ผลงานในชิ้นนั้นๆ จึงจะประสบความสำเร็จ อย่างแท้จริง"

kruchang - 25.08.2012

"มังงะ" (ญี่ปุ่น: 漫画 manga )


"มังงะ" (ญี่ปุ่น: 漫画 manga ) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียก "การ์ตูนช่อง" "มังงะ" พัฒนามาจาก "อุคิโยเอะ" และ "จิตรกรรมตะวันตก" และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

"มังงะ" ที่ได้รับความนิยมสูงมักถูกนำไปสร้างเป็น "อะนิเมะ" เนื้อหาของ "มังงะ" เหล่านั้นมักถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแพร่ภาพทางโทรทัศน์และเพื่อให้ถูกรสนิยมของผู้ชมทั่วไปมากขึ้น

คำว่า "มังงะ" แปลตรงตัวว่า “ภาพตามอารมณ์” ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกหลังจากจิตรกรอุคิโยเอะชื่อ "โฮคุไซ" ตีพิมพ์หนังสือชื่อ "โฮคุไซมังงะ" ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเห็นว่า "มังงะ" อาจมีประวัติยาวนานกว่านั้น โดยมีหลักฐานคือ "ภาพจิกะ" (แปลตรงตัวว่า “ภาพตลก”) ซึ่งเป็นที่นิยมในศตวรรษที่ 12 มีลักษณะหลายประการคล้ายคลึงกับ "มังงะ" ในปัจจุบัน อาทิ การเน้นเนื้อเรื่อง และการใช้เส้นที่เรียบง่ายแต่สละสลวย เป็นต้น

"มังงะ" พัฒนามาจากการผสมผสานศิลปะการวาดภาพแบบ "อุคิโยเอะ" กับ "จิตรกรรมตะวันตก" ความพยายามของญี่ปุ่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ทันกับมหาอำนาจตะวันตกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ผลักดันให้ญี่ปุ่นนำเข้าวัฒนธรรมตะวันตกหลายๆ รูปแบบ รวมทั้งการจ้างศิลปินตะวันตกมาสอนศิลปินญี่ปุ่นเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ เช่น เส้น รูปทรง และสี ซึ่งการวาดภาพแบบ "อุคิโยเอะ" ไม่ให้ความสำคัญเนื่องจากคิดว่าความรู้สึกโดยรวมของภาพสำคัญกว่า อย่างไรก็ดี "มังงะ" ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นถูกสหรัฐอเมริกาบังคับให้เปิดเสรีภาพแก่สื่อมวลชน

ในศตวรรษที่ 21 คำว่า "มังงะ" เปลี่ยนความหมายเดิมมาหมายถึง "หนังสือการ์ตูน" อย่างไรก็ดีคนญี่ปุ่นมักใช้คำนี้เรียก "หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก"ส่วน "หนังสือการ์ตูนทั่วไป" ใช้คำว่า コミックス (คอมิกส์) ซึ่งเป็นคำทับศัพท์ของ comics ในภาษาอังกฤษ ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ "มังงะ" (manga) ถูกใช้เรียกหนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนในประเทศไทยการใช้คำว่า "มังงะ" ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก

"มังงะ" มีความสำคัญวัฒนธรรมญี่ปุ่นและได้รับการยอมรับจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นวิจิตรศิลป์และวรรณกรรมรูปแบบหนึ่ง "มังงะ" ในปัจจุบันถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษนิยมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศอย่างกว้างขวางว่ามีความรุนแรงและเนื้อหาทางเพศปะปนอยู่มาก อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่มีกฎหมายจัดระเบียบ "มังงะ" เว้นแต่กฎหมายคลุมเครือฉบับหนึ่งที่กล่าวทำนองว่า “ห้ามผู้ใดจัดจำหน่ายสื่อที่ขัดต่อความดีงามของสังคมจนเกินไป” เท่านั้น "นักวาดการ์ตูนในญี่ปุ่นจีงมีเสรีภาพที่จะเขียนมังงะที่มีเนื้อหาทุกแนวสำหรับผู้อ่านทุกกลุ่ม"

ลักษณะเฉพาะตัวของ "มังงะ"
รูปใน "มังงะ" ส่วนใหญ่จะเน้น "เส้น" มากกว่า "รูปทรง" และ "การให้แสงเงา" การจัดช่องภาพจะไม่ตายตัวเหมือนการ์ตูนสี่ช่อง หรือการ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์ การอ่าน "มังงะ" จะอ่านจากขวาไปซ้ายตามวิธีเขียนหนังสือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวละครใน "มังงะ" มักจะดูเหมือนคนตะวันตก หรือไม่ก็มีนัยน์ตาขนาดใหญ่ "ความใหญ่ของตา กลายมาเป็นลักษณะเด่นของมังงะและอะนิเมะ" ตั้งแต่ยุคปี 1960 เมื่อ "โอซามุ เทซุกะ" ผู้เขียนเรื่อง "แอสโตรบอย" ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น"บิดาของมังงะ" ในปัจจุบัน เริ่มวาดตาของตัวละครแบบนั้น โดยเอาแบบมาจากตัวการ์ตูนของดิสนีย์ อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่านักเขียนการ์ตูนทุกคนจะวาดตัวละครให้มีตาใหญ่เสมอไป "มังงะ" นั้นจะถูกแยกจาก "comic" อย่างเด่นชัดเพราะเป็นการเขียนเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ (cinematic style) โดย "ผู้เขียนจะทำการเขียนภาพระยะไกลระใกล้ระยะประชิด เปลี่ยนมุมมองและตัดต่อเนื้อหาเรื่องราวอย่างฉับไวโดยใช้เส้น speed เพิ่มความเร็ว"

ภาพ/ข้อมูล เรียบเรียงจากอินเตอร์เน็ต

การร่างภาพนั้น เป็นหัวใจของการวาดภาพ


"การร่างภาพ" เป็น "หัวใจสำคัญของการวาดภาพ" ถ้าร่างภาพไม่ดี หรือยังไม่ถูกต้อง การลงแสงเงา หรือลงสีที่สวยงามก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพนั้นดูดี หรือสวยงามขึ้นมาได้

- kruchang@2016