ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

กราบ ขอขมา อโหสิกรรม

"กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม."
กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป
ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล พร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ
ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ใน…

โพสต์ล่าสุด

รับสอนศิลปะ, วาดเส้น

ดอกหางนกยูงที่เขาใหญ่ โดย อ.นพศร ณ นครพนม

ภาพถนนดอกคูนที่ขอนแก่น โดย อ.นพศร ณ นครพนม

พระบาละคณปติ (Bala Ganapati)

"ศิลปะ" ช่วยพัฒนาร่างกาย และการเจริญเติบโตของเด็กๆ

กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังหญิง

Self - knowledge

วิธีคิดในการสร้างผลงานศิลปะ

"มังงะ" (ญี่ปุ่น: 漫画 manga )

การร่างภาพนั้น เป็นหัวใจของการวาดภาพ