วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำความดี ปีที่ 10"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสารโครงการอาหารกลางวันให้เด็ก เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และทุนการศึกษา กับโครงการ "ขี่มอเตอร์ไซค์ ไปทำความดี ปีที่ 10" กับชมรม Iron Eagle MC Chiang Mai ซึ่งปีนี้ทางชมรมฯ จะเดินทางไปบริจาคสิ่งของ  ณ "โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง"หมู่ที่ 3 ต.ม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานันทบุรี ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5"โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง" ห่างจากอำเภออมก๋อย ระยะทาง 62 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 240 กิโลเมตร  สอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล จนถึง ป.6   มีนักเรียน 98 คน นักเรียนที่อยู่ประจำ 28 คน นักเรียนที่อยู่ประจำต้องพึ่งตนเองทั้งความเป็นอยู่และอาหารการกิน ขาดแคลนเรื่องของใช้ประจำวัน เช่น สบู่, ยาสีฟัน, เสื้อผ้า, ผ้าอนามัย, แชมพูสระผม, เครื่องกันหนาว, อุปกรณ์การเรียน, การศึกษา, ทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬาและศิลปะ รวมไปถึงยารักษาโรคทีจำเป็น

ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกๆ ท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, สื่อการเรียนการสอน, ทุนการศึกษา, และยารักษาโรค  ซึ่งทางชมรมฯ จะได้รวบรวม และเดินทางไปส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่ "โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง" ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้  หรือใครมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปด้วย ทางชมรมฯ ก็จะขอยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อสอบถามเพื่อร่วมบริจาคได้ที่...

-คุณเติ้ล ร้าน พี.เค.ช็อป (บ้านเชียงแสน สารภี) โทร. 08 1595 2058
-คุณเก่ง 562/3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร. 08 1671 9511
-ครูโชค หรือ ครูช้าง โรงเรียนสอนศิลปะ สมาร์ท อาร์ต ประตูช้างเผือก  โทร. 09 1505 5996

สถานที่สำหรับส่งสิ่งของบริจาคนะครับ
คุณเติ้ล ร้าน พี.เค.ช็อป (บ้านเชียงแสน) เชียงใหม่
เลขที่ 46/3 ม.2 ถนนเลียบรางรถไฟ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
หรือจะโอนเงินเข้าบัญชี "ครูช้าง" ได้ที่...

ชื่อบัญชี นายพงศ์ประนาฏต์ เพชรัตนกูล
เลขที่บัญชี 390-4-52540-3 ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก เชียงใหม่

(หมายเหตุ)***หากได้โอนเงินผ่านบัญชีแล้ว รบกวนช่วยแจ้งหรือส่ง SMS มาที่ 09 1505 5996 บอกจำนวนเงินและวันที่โอนเงิน ชื่อที่อยู่ เพื่อที่ทางชมรมฯ จะได้ทำบัญชีและส่งหนังสืออนุโมทนาและขอบคุณไปยังท่านอีกครั้งหนึ่ง


คลิ๊กดู สถานที่และโรงเรียนต่างๆ ที่ทางชมรมฯ ได้เดินทางไปบริจาคได้จากลิ๊งค์ด้านล่างนี้ http://smartart-cnx.blogspot.com/2013/09/iron-eagle-mc-chiang-mai.html
ทางชมรมฯ หวังเป็นอย่างว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา รวมไปถึงให้กำลังใจ ผลักดันให้กิจกรรม "ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำความดี"ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆ และประโยชน์ต่อการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกล ซึ่งนั่นหมายความว่า ได้ส่งผลที่ดีที่อนาคตของประเทศชาติ


วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ "ศิลปะบำบัด" เพื่อน้อง "เด็กพิเศษ" รุ่นที่ 1

สมาคมสานสัมพันธ์, สภาคนพิการจังหวัดเชียงใหม่, สโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์, โรงเรียนสมาร์ท แอ็ท ไอที และ สมาร์ท อาร์ต ร่วมกันทำโครงการ ศิลปะบำบัด - Art therapy เพื่อเด็กพิเศษ รุ่นที่ 1 เปิดเป็นรุ่นๆ ละ 3 เดือน โดยรุ่นแรกเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสมาร์ท แอ็ท ไอที และสมาร์ทอาร์ต (ประตูช้างเผือก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอนโดย "ครูช้าง" พงศ์ประนาฏต์ เพชรัตนกูล ... และโครงการนี้จะไปสิ้นสุดเอาในวันที่ 9 พ.ย. 2557
ต้องขอขอบคุณน้องๆ อาสาสมัคร นักเรียนทุน (ศิลปะ) ของสมาร์ท อาร์ต ที่มาจาก "โรงเรียนแห่งความหวัง" (หนองอุก) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ "นายมิ้น", "นายปี", "นายอ่องเมือง"  และน้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยน YE จากสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ได้แก่ "น้องฟ้าใส" และ "น้องอิงฟ้า" ที่มาจากประเทศอเมริกา และ ประเทศแคนาดา


บรรยากาศการเรียนรู้ในวันแรก 7 กันยายน 2557 โดยเน้นให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ด้วยตัวของตัวเอง ในแบบที่เด็กถนัด
การใช้กิจกรรมทาง "ศิลปะบำบัด" สำหรับเด็กพิเศษกลุ่มนี้ ก็เพื่อปรับกระบวนการทางจิตใจ และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น เพราะว่า "ศิลปะบำบัด" นั้นมีประโยชน์ในด้าน การพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมด้วยผู้เขียนมีความคิดอยู่เสมอๆ ว่า "ศิลปะ นั้นสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์"

"ความคิดสร้างสรรค์" คือ ลักษณะของความคิดที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ ไร้ขอบเขต ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความละเอียดลออ นำไปสู่การคิด ประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้มาจาก ประสบการณ์เดิม เชื่อมโยงกับ สถานการณ์ใหม่ สร้างเป็น องค์ความรู้ใหม่ และเกิดนวัตกรรมตามมา

และ ศิลปะก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ของความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

"ความคิดริเริ่ม" 
ช่วยให้มีความคิดแปลกใหม่เกิดการนำความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่

"ความคล่องแคล่ว"
ช่วยให้มีความคิดที่ไม่ซ้ำในเรื่องเดียวกันไม่หมกมุ่น คิดวกวน สามารถ คิดได้รวดเร็ว นำมาซึ่ง การพูดที่คล่องแคล่ว และการกระทำที่รวดเร็ว

"ความยืดหยุ่น"
ช่วยให้คิดได้หลากหลายมุมมองไม่ซ้ำรูปแบบหรือกรอบคิด แบบเดิม ไม่ยึดติด สามารถเห็นประโยชน์ของสิ่งของอย่างหนึ่งว่า มีอะไรบ้าง ได้หลายอย่าง

"ความละเอียดลออ"
ช่วยให้มีความพิถีพิถันในการตกแต่งรายละเอียด ช่างสังเกต ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น หรือมองข้าม

และผู้เขียนก็ยังมีความเชื่อว่า การนำ "ศิลปะ" มาใช้ในกลุ่ม "เด็กพิเศษ" นี้เพื่อเป็นการพัฒนาอารมณ์ จะช่วยให้ได้ระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ ผ่านออกมาทางผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบายสี การปั้น และกระบวนการอื่นๆ ของทางศิลปะ ซึ่งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวในจิตใจ เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตนเอง ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ สามารถยับยั้งและควบคุมได้ดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลลงได้ในที่สุดทุกๆ คนสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรม หรือร่วมเป็นอาสาสมัครมาช่วยดูแลน้องๆ หรือแวะมาให้กำลังใจเด็กๆ ในโครงการ "ศิลปะบำบัดเพื่อเด็กพิเศษ" รุ่นที่ 1 ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น. ที่โรงเรียนสมาร์ท แอ็ท ไอที และสมาร์ท อาร์ต (ประตูช้างเผือก) ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.091 505 5996