วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

"ศิลปะ" ช่วยพัฒนาร่างกาย และการเจริญเติบโตของเด็กๆ


"ศิลปะ" ช่วยพัฒนาร่างกาย และการเจริญเติบโตของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ร่างกายกำลังมีพัฒนาการอย่างมาก การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กจะทำให้เด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวการพัฒนากล้ามเนื้อ โดยเฉพาะการใช้มือ นิ้ว สายตา สมอง และร่างกายในส่วนอื่นๆ ให้ทำงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้น

kruchang@2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น