วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

มารู้จักภาพทัศนียภาพ - Perspective

ภาพทัศนียภาพ คือภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ คือ มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง เช่นถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนนแล้วมองไปข้างหน้า เราจะเห็นถนนค่อยๆ เล็กลง เสาไฟฟ้าก็สั้นเล็กลงทิวทัศน์ข้างทางก็ค่อยๆ เตี้ยลง แล้วก็วิ่งไปรวมกันอยู่ที่จุดรวมสายตา ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้คือ 

1. วัตถุ หรือ สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันแต่เมื่ออยู่ไกลออกไปเรื่อยๆ ก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ 
2. ระยะ ที่เท่ากัน เมื่ออยู่ไกลตัวออกไปก็จะมีระยะถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน 
3. เส้น หรือสิ่งของที่คู่ขนานกัน เมื่อไกลออกไป จะมีลักษณะวิ่งเข้าหากัน 
4. สีสัน หรือรายละเอียดต่างๆ เมื่ออยู่ไกลออกไป สีสันก็จะจางลง รายละเอียด ความชัดเจนก็จะจางลงไปตามลำดับ


ภาพ Perspective ในแบบต่างๆมุมมองของภาพ Perspectiveมุมมองของภาพ Perspectiveมุมมองของภาพ Perspective การมองแบบมุมสูงลงมาต่ำ เรียกว่า Bird's Eye Viewการมองแบบสายตาปกติ ในระดับสายตา เรียกว่า Man's Eye Viewการมองแบบมุมต่ำแหงนขึ้นสูง เรียกว่า Ant's Eye Viewลักษณะของภาพ Perspective แบบ 1 จุดลักษณะของภาพ Perspective แบบ 2 จุด


ลักษณะของภาพ Perspective แบบ 3 จุด ตัวอย่างของภาพ Perspective อีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ เพราะมีองค์ประกอบของภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากจะมีจุดสนใจ (อุโบสถ) หรือฉากเนื้อเรื่อง (Middleground) ก็มี ฉากนำสายตา หรือฉากหน้า (Foreground) คือ สิงห์คู่ และ ฉากหลัง (Background) คือ เจดีย์ และแนวต้นไม้ด้านหลัง ซึ่งนำมาประกอบกันไว้ในภาพอย่างเหมาะสม นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการวาดภาพอีกแนวทางหนึ่ง

การวาดภาพทัศนียภาพ (Perspective) ให้สวยนั้นต้องขึ้นอยู่กับมุมมอง ความประทับใจ ของสิ่งที่เราจะวาด ในมุมมองของแต่ละคน บวกกับพรสวรรค์ การฝึกฝน(สำคัญมากๆๆๆๆๆ) ความมุ่งมั่น ใส่ใจ ย่อมจะทำให้เราประสบความสำเร็จ ขอให้นึกอยู่เสมอว่า "การมีพรสวรรค์ นั่นช่วยให้เรามีแนวความคิดและมุมมองที่ดี การมีทักษะ และการฝึกฝนที่ดีต่างหากหล่ะ ที่จะช่วยทำให้พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวของเราแจ่มจรัสชัดเจนขึ้นมา


นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยทำให้ภาพวาดของเราสวย สมบูรณ์ นั่นคือ

1. องค์ประกอบของภาพต้องสมดุล
2. ทัศนียภาพ (Perspective) ต้องสมจริง
3. แสงและเงาต้องชัดเจน
4. ลายเส้นต้องแสดงออกมา มีทั้งความอ่อนหวาน เด็ดเดี่ยว เฉียบคม และกล้าหาญ
5. ***(สำคัญมาก) เราต้องใส่ใจในทุกๆ ภาพที่เราวาด ***

เรียบเรียงมาจากอินเตอร์เน็ต - kruchang@2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น