วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กราบ ขอขมา อโหสิกรรม


"กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม."

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี
ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต
คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
พร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า
จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี
ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว
ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด
ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน 
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป 

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
และครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า
จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล 
ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ 
เพราะความหลง เพราะความงมงาย  เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ขอจงโปรดยกโทษ ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ
อันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป
ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
ขอให้พ้นทุกข์ในเร็ววัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล จงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกินบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์
พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ
และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร 
ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้า นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล ขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน
ที่ผูกมัดตัวเอง และผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง
(หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบุญ ทาน บารมี)
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท
และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรม นายเวร
ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม
กราบ ขอขมา พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า

สาธุ สาธุ สาธุ

นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
15 พฤษภาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รับสอนศิลปะ, วาดเส้น


สมัครเลย ... เปิดสอนแล้ววันนี้!!! ที่ "สมาร์ท อาร์ต" เชียงใหม่
ในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,500 บาท ...
*** เรียนตอนเย็นเวลา 17.00 - 19.00 น.
*** ทุกวันอังคาร / พุธ / พฤหัสฯ
- ศิลปะสำหรับเด็ก : อายุ 4-10 ปี
- ศิลปะสำหรับเด็กโต : อายุ 11 ปีขึ้นไป
*** วาดเส้น / องค์ประกอบศิลป์ / ทฤษฎีสี / พื้นฐานการออกแบบ / สีน้ำ /ภาพเหมือนบุคคล / ภาพการ์ตูนล้อเลียน / การ์ตูนประกอบเรื่อง / ศิลปะเพื่อความสุขและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ
*** อัตราค่าเรียนต่อเดือน ***
อายุ 4-6 ปี เดือนแรกชำระ 1,500.- เดือนต่อไปชำระ 1,200.-
*** (รวมอุปกรณ์แล้ว) ***
อายุ 7-9 ปี เดือนแรกชำระ 2,000.- เดือนต่อไปชำระ 1,700.-
*** (รวมอุปกรณ์แล้ว) ***
อายุ 10-12 ปี เดือนแรกชำระ 2,500.- เดือนต่อไปชำระ 2,200.-
*** (รวมอุปกรณ์แล้ว) ***
อายุ 13 ปีขึ้นไป เดือนแรกชำระ 3,000.- เดือนต่อไปชำระ 2,700.-
*** (ไม่รวมอุปกรณ์) ***
*** ดำเนินการสอนโดย : "ครูช้าง" พงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล - ครูสอนศิลปะ, ศิลปิน, นักออกแบบอิสระ ที่มีประสบการณ์การทำงาน และสอนศิลปะมากว่า 20 ปี ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียน โทร. 091 505 5996 "ครูช้าง"
*** พิเศษ *** จับกลุ่มกันมาเรียน 5 คน จ่ายเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น และสำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี รับทันที สีไม้, สีออยล์ปาสเทล คนละ 1 ชุด /// สำหรับอายุ 11 ปีขึ้นไป รับทันที ดินสอ EE, ด้ามต่อดินสอ, กล่องดินสอ คนละ 1 ชุด
"สมาร์ท อาร์ต"
201-205 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200