การร่างภาพนั้น เป็นหัวใจของการวาดภาพ


"การร่างภาพ" เป็น "หัวใจสำคัญของการวาดภาพ" ถ้าร่างภาพไม่ดี หรือยังไม่ถูกต้อง การลงแสงเงา หรือลงสีที่สวยงามก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพนั้นดูดี หรือสวยงามขึ้นมาได้

- kruchang@2016

ความคิดเห็น