วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำความดี ปีที่ 11"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำความดี ปีที่ 11" 


ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียน, อุปกรณ์การศึกษา, อุปกรณ์กีฬา ข้าวสารโครงการอาหารกลางวันให้เด็ก, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค และทุนการศึกษา ร่วมกับ โครงการ "ขี่มอเตอร์ไซค์ ไปทำความดี ปีที่ 11" กับชมรม Iron Eagle MC Chiang Mai ซึ่งปีนี้ทางชมรมฯ จะเดินทางไปมอบสิ่งของ และทุนการศึกษา  ณ "โรงเรียนบ้านแม่กะไน"หมู่ที่ 13 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ,แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


โรงเรียนแม่กะไน มีนักนักเรียนจำนวน 71 คน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล จำนวน 18 คน, ระดับประถมศึกษาจำนวน 53 คน  มีนักเรียนพักนอนประจำจำนวน 21 คน  แบ่งเป็นระดับอนุบาลจำนวน 10 คน, ระดับประถมศึกษา 11 คน


สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา  มีประชากรอาศัยค่อนข้างกระจายเป็นหย่อมๆ อาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกรรม  นับถือศาสนาพุทธ  ยากจน  ไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดการศึกษา


โรงเรียนบ้านแม่กะไน ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน พอถึงช่วงฤดูฝนไฟฟ้าก็ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดการการศึกษาให้กับนักเรียนในด้านเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และทางโรงเรียนยังขาดสื่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์) เพื่อนำมาจัดการ ด้านการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ


ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกๆ ท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมแบ่งปัน บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา, อุปกรณณศิลปะ, อุปกรณ์กีฬา, สื่อการเรียนการสอน, ทุนการศึกษา, และยารักษาโรค  ซึ่งทางชมรมฯ จะได้รวบรวม และเดินทางไปส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่ "โรงเรียนบ้านแม่กะไน" ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ หรือใครมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปด้วย ทางชมรมฯ ก็จะขอยินดีเป็นอย่างยิ่ง

กำหนดการ (คร่าวๆ)

วันที่ 5 ธ.ค. 58 (ชุดที่ 1 ) 
  • เดินทางเพื่อเตรียมทำกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 6 ธ.ค. 58 
  • (ชุดที่ 1) ภาคเช้า - ทำกิจกรรมสอนศิลปะ และอื่นๆ ให้กับเด็กๆ  
  • (ชุดที่ 2) ภาคเช้า - ออกเดินทาง
  • ภาคบ่าย (ชุดที่ 2 ) ทำกิจกรรม เล่นกีฬา สันทนาการ กับเด็กๆ
  • ภาคค่ำ - กิจกรรมภาคบันเทิง, บายศรีสู่ขวัญ, ประมูลภาพวาดของเด็กๆ ที่วาดไว้ตอนเช้า, สนุกสนานตามอัธยาศัย
วันที่ 7 ธ.ค. 58
  • ภาคเช้า - มอบสิ่งของ ทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน, ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
  • เดินทางกลับภูมิลำเนา, แวะท่องเที่ยวตามสถานการณ์


ชมภาพบรรยาการการเดินทางและการมอบสิ่งของให้กับเด็กๆ เมื่อปีที่แล้ว 

ติดต่อสอบถามเพื่อร่วมบริจาคได้ที่...

-คุณเติ้ล ร้าน พี.เค.ช็อป (บ้านเชียงแสน สารภี) โทร. 08 1595 2058
-คุณเก่ง 562/3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร. 08 1671 9511
-ครูโชค หรือ ครูช้าง โรงเรียนสอนศิลปะ สมาร์ท อาร์ต ประตูช้างเผือก  โทร. 09 1505 5996

สถานที่สำหรับส่งสิ่งของบริจาคนะครับ
คุณเติ้ล ร้าน พี.เค.ช็อป (บ้านเชียงแสน) เชียงใหม่
เลขที่ 46/3 ม.2 ถนนเลียบรางรถไฟ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

หรือจะโอนเงินเข้าบัญชี "ครูช้าง" ได้ที่...

ชื่อบัญชี นายพงศ์ประนาฏต์ เพชรัตนกูล
เลขที่บัญชี 390-4-52540-3 ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก เชียงใหม่

(หมายเหตุ)***หากได้โอนเงินผ่านบัญชีแล้ว รบกวนช่วยแจ้งหรือส่ง SMS มาที่ 09 1505 5996 บอกจำนวนเงินและวันที่โอนเงิน ชื่อที่อยู่ เพื่อที่ทางชมรมฯ จะได้ทำบัญชีและส่งหนังสืออนุโมทนาและขอบคุณไปยังท่านอีกครั้งหนึ่ง


คลิ๊กดู สถานที่และโรงเรียนต่างๆ ที่ทางชมรมฯ ได้เดินทางไปบริจาคได้จากลิ๊งค์ด้านล่างนี้ http://smartart-cnx.blogspot.com/2013/09/iron-eagle-mc-chiang-mai.html

ทางชมรมฯ หวังเป็นอย่างว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา รวมไปถึงให้กำลังใจ ผลักดันให้กิจกรรม "ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำความดี"ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆ และประโยชน์ต่อการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกล ซึ่งนั่นหมายความว่า ได้ส่งผลที่ดีที่อนาคตของประเทศชาติ